Förvara dina däck på rätt sätt

Förvara dina däck på rätt sätt

Tillbaka till artiklar

Rätt däckförvaring kan förlänga däckens livslängd och göra att däcken slits långsammare. Korrekt förvarade däck kan användas under flera säsonger än dåligt förvarade däck. Alla bilägare bör förvara sina däck på rätt sätt eftersom långsamt åldrande däck gör körningen säkrare och bekvämare. Lär dig förvara dina däck på rätt sätt.

DÄCKFÖRVARING

Det finns några viktiga saker att ta i beaktande för att minimera däckslitage och åldrande. Genom att undvika vissa misstag vid däckförvaring kan du köra med samma däck längre, öka säkerheten av däcken och förebygga skador.

1. TEMPERATUR

Förvaringstemperaturen för dina däck ska vara lägre än +25 ºC. Ett mörkt garage eller ett förråd med en temperatur under +15 ºC är en optimal plats för däckförvaring. Över 25 ºC eller under 0 ºC kan orsaka förändringar i däckets gummi, vilket påverkar däckets slutliga livslängd. Temperaturen i lagringsutrymmet ska vara så jämn som möjligt utan stora variationer. Kall förvaring har ingen försämrande effekt på gummiprodukter. 

2. FUKTIGHET

Förvaring av däck i fuktiga förhållanden bör undvikas. Luftfuktigheten i förvaringsutrymmet får inte vara så hög att vatten kondenseras på däcket. Däcket får inte heller förvaras så att det utsätts för regn och stänkvatten. Av denna anledning bör däck inte lagras utomhus vid dåligt väder.

3. LJUS

Däcken måste skyddas från ljus, särskilt direkt solljus och starkt artificiellt ljus med hög ultraviolett strålning. På till exempel ett däckhotell utsätts däcken inte för skadligt direkt UV-ljus under förvaringen.

4. SYRE OCH OZON

Ozon har en stark försämrande effekt på däck. Utrymmet där du förvarar dina däck, till exempel ett garage eller en förvaringslokal, får inte innehålla någon utrustning som genererar ozon. Denna skadliga utrustning innefattar lampor med lysrör eller kvicksilver, elektriska högspänningsapparater, elmotorer och annan elektrisk utrustning som kan orsaka elektriska gnistor eller tysta elektriska urladdningar.

5. FÖRÄNDRINGAR I DÄCKET

Däcken ska förvaras i så naturligt tillstånd som möjligt utan extern belastning, tryck eller vridning. Kraftig deformation under långvarigt förvar kan leda till att däcket spricker.

6. LÖSNINGAR, OLJA, FETT OCH VÄRME

Däck ska skyddas noggrant från kontakt med olika lösningsmedel, oljor och fetter. Även kortvarig kontakt kan orsaka skada. Om du förvarar dina däck i ett utrymme som också används för andra ändamål, till exempel ett garage, måste däcken skyddas från stark ljusstrålning och stänk från elektrisk svetsning.

7. HANTERING AV DÄCK

Vid hantering av däck, tappa dem aldrig från mer än 1,5 meters höjd eftersom däcken kan skadas av stötar. En typisk konsekvens av att tappa ett däck är att slitbanan vrids.

FÖRDELAR MED RÄTT DÄCKFÖRVARING

Det är inte svårt att förvara däck på rätt sätt. Rätt förvaring har en betydande inverkan på däckens egenskaper och deras prestanda. Av dessa skäl är det värt att förvara däcken på rätt sätt:

 

  • Däcken hålls i gott skick längre om de förvaras på rätt sätt. 
  • Körningen är säkrare när däcken inte åldras i förtid och däckens gummiblandning inte blir spröd under förvaringen.
  • Däcken slits jämnare, vilket gör körningen säkrare och bekvämare.
  • Däcken är både mer ekonomiska och hållbara att köra med när de förvaras i rätt förhållanden. Detta beror på lägre rullmotstånd och jämnt slitage.
  • Genom att förvara dina däck på ett klokt sätt kan du spara utrymme i ditt eget förråd eller garage.

HUR SKA DÄCK FÖRVARAS?

Vissa fel kan göras vid förvaring av däck och ett av de vanligaste misstagen är att förvara däcken på platser där de utsätts för ljus, kyla, värme och fukt. Däcken ska alltid förvaras inomhus, till exempel i ett garage eller i ett däckhotell. Men hur ska däck förvaras så att de hålls i gott skick så länge som möjligt?

 

FÖRVARING AV DÄCK I ETT DÄCKHOTELL

Om du vill spara lagringsutrymme eller inte har någon lämplig plats att förvara dina däck på är ett däckhotell ett utmärkt alternativ. Ett däckhotell har vanligtvis optimala förhållanden för däckförvaring. Det är också enkelt att byta däck om du lämnar dina sommar- och vinterdäck i samma däckhotell eftersom de andra däcken då alltid står redo för byte.

HÄNG DÄCK MED FÄLG PÅ KROKAR

Ett praktiskt sätt att förvara däck är att hänga dem på krokar. Det finns olika ställningar och hyllor som är särskilt utformade för däckförvaring. Krokarna kan till exempel placeras på väggen så att däcken tar så lite plats som möjligt under förvaringen. Observera dock att endast däck med fälg kan förvaras genom att hängas upp på krokar. Däck utan fälg kan ta skada och vridas om de hängs upp på krokar.

FÖRVARING AV DÄCK VÅGRÄTT ELLER LODRÄTT? 

Förutom att hänga upp däck på krokar är det även möjligt att förvara däck genom att stapla dem ovanpå varandra eller genom att ställa dem upprätt. Båda är fungerande lösningar, förutsatt att däcken inte utsätts för någon tyngd som kan vrida eller på annat sätt omforma däcken. Inga tunga föremål får förvaras eller placeras ovanpå traven av däck.


Om du förvarar dina däck vågrätt eller lodrätt i ditt hem bör du överväga att skaffa en däckpåse. Däckpåsen skyddar däcken från ljus, fukt och skadliga ämnen, till exempel lösningsmedel. Rengör dina däck innan du lägger dem i påsen och kom ihåg att låta dem torka ordentligt. Förutom att tvätta däcken bör du även kontrollera, och vid behov justera, lufttrycket i däcken innan du lägger dem i förvar.