tis april 21 10:54 2015 i kategori Företagsnyheter

Enkät: Svenskarna är mest säkerhetsmedvetna sommardäckköpare

Svenskarna är de mest säkerhetsmedvetna däckköparna av de tre nordiska länderna, Sverige, Norge och Finland. 57 procent vill köpa däck som ger säkra och bra köregenskaper, medan motsvarande siffra för norrmän är 51 procent och för finländare 40 procent, visar en ny enkät som Nokian Tyres har låtit göra.

Svenska kvinnor är mest säkerhetsmedvetna, för 63 procent är säkra däck mest avgörande vid köp av nya däck, medan motsvarande siffra för män är 53 procent. Det finns även tydliga skillnader mellan yngre och äldre svenskar. Endast knappt hälften i åldrarna 18-34 anser att säkerheten är viktigt, medan två tredjedelar i åldrarna 34-54 och ännu fler som är 55 år eller äldre svarar att säkra och goda köregenskaper är viktigt när de köper nya däck.

− Det är glädjande att säkra köregenskaper är det som svenska bilägare främst efterfrågar när de köper nya däck. Vår enkät visar tydligt att priset inte alls är avgörande vid köp av däck, utan man vill främst ha säkra däck av hög kvalitet och av känt märke, kommenterar Jon Persson, produktchef på Nokian Däck AB, enkäten.

Viktigt är också att däcken ger bra grepp och stannar effektivt på våt väg. 45 procent av svenskarna som svarade på enkäten prioriterar detta.

Däckköpare vill också ha ett välkänt däckmärke av hög kvalitet, vilket är den tredje viktigaste faktorn för en tredjedel av de som svarade på enkäten.

Komforten och lågt däckljud ses också som viktigt. 26 procent anger att detta påverkar deras däckval.  

Priset inte avgörande

Enkäten visar att priset spelar mindre roll än man kanske tror vid köp av nya däck. Endast en fjärdedel anger priset som viktigt. Även här finns det skillnader mellan åldersgrupper. Av yngre (18-34 år) tycker nästan en tredjedel att lågt pris är viktigt, medan drygt var fjärde bilförare i åldrarna 34-54 år och endast drygt var tionde bilförare i åldrarna 55+ lägger stor vikt på priset.

− Billiga däck kan ha någon egenskap som är rätt så bra, men som helhet är de flesta egenskaperna är inte alls lika bra som på premiumdäck. Lågprisdäck är billiga därför att man använder billiga råvaror och material. Kvalitetsdäck, utvecklade för nordiska förhållanden, är pålitliga i alla förhållanden och ger säkra köregenskaper, säger Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres.

Av enkäten framgår också att drygt var fjärde anser att däckens goda vattenplaningsegenskaper och bra slitstyrka är viktigt.

Sedan år 2012 ska alla nya däck ha EU:s däckmärkning som visar däckets energieffektivitet, våtgrepp och externt däckljud. Kanske lite förvånande anser endast 6 procent av de som svarade på enkäten att däckmärkningen är viktig vid köp av nya däck.

Minst viktigt är att däcken ser bra ut, endast två procent sätter värde på utseendet.

Däckverkstadens rekommendationer och egna erfarenheter avgörande

När det är dags att köpa nya däck litar 35 procent av bilägarna mest på däckåterförsäljarens rekommendationer och sina egna erfarenheter av olika däckmärken. En tredjedel söker aktivt information om olika däckmärken, nästan lika mvar fjärdedäcktester, knappt varappt varfredjedeler norrmän och över kan lita påkydd.sde inte kan lagas med ett nytt motsvarande ånga läser biltidningarnas däcktester, knappt var fjärde litar på rekommendationer från släkt och vänner, var tionde anser att däcktillverkarnas egen information är viktigt och endast 7 procent kollar vad andra bilförare skriver om däck på webben.

Undersökningen bygger på intervjuer med drygt tusen svenska, finska och norska representativt utvalda personer efter ålder, kön och bostadsort i åldern 18+ med körkort och som är med och bestämmer över valet av nya däck. Enkätsvaren samlades som webbenkät i YouGovs-panelen under mars 2015.

Bilder:

www.nokiantyres.com/HakkaBlack 
www.nokiantyres.com/HakkaBlue 
www.nokiantyres.com/HakkaGreen 
www.nokiantyres.com/HakkaBlackSUV

Läs mer:

Så här väljer du nya sommardäck
https://www.nokiantyres.se/foretaget/nyhetsartikel/nya-sommardack-sa-har-valjer-du-ratt/

Kolla hur slitna däcken är
https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/dackfakta/anvandningstips/dacksslitage/

Förutse vattenplaning
https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/sakerhet/forutse-vattenplaning/

Mer information:

Produktchef, personbilsdäck, Jon Persson, tel. Nokian Däck AB, tel. 08 474 74 47 jon.persson(at)nokiantyres.com

Allan Ostrovskis, teknisk chef, 070-244 8820, Allan.Ostrovskis(at)nokiantyres.com

Twitter: https://twitter.com/NokianTyresCom 
You Tube: www.youtube.com/NokianTyresCom 
Facebook: www.facebook.com/nokiantyressverige 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc