Balansera däck

Balansera däck

Att balansera däcken hjälper till att förebygga problem som till exempel rattvibrationer och ojämnt däckslitage.

Hitta de däck som passar dig bäst

Syftet med däckbalansering är att korrigera ojämn viktfördelning mellan däcken. När däcken är ur balans kan de vibrera under körning, vilket gör att körningen blir obekväm och påverkar även körsäkerheten negativt. Utöver detta kan obalanserade däck vara kostsamma över tid, eftersom de slits ut snabbare och ökar bilens bränsleförbrukning på grund av högre rullmotstånd. En obalans i däcken kan också orsaka skador på bilens fjädring.

 

När man ska balansera däck fästs däcket på en enhet som känner av vibrationer när däcket roterar. Beroende på mängden vibrationer som orsakas av obalansen kan däcket balanseras med små vikter. Vikterna som används för balansering är fästa på fälgens inre yta och väger cirka 10 gram. Vid behov måste dock däckets position justeras för att uppnå balans, om balanserande vikter inte är tillräckligt.

 

Hur identifierar man dåligt balanserade däck?

Här är ett par tecken på att dina bildäck behöver balanseras:

  • Ojämnt däckslitage. Du kan se till dina däck har en längre livslängd genom att se till att de slits jämnt. Förutom att däcken är balanserade kan du säkerställa ett jämnt slitage genom att rotera fram- och bakdäcken varje gång du byter dem. Ha däcken som är mer slitna fram och de som är i bättre skick bak.
  • Ratten vibrerar vid körning. Starka vibrationer gör inte bara körningen obekväm, det ökar även risken för skador på däcken  och själva fordonet. Du kan känna vibrationerna i bilsätet om dina däck är obalanserade.
  • Bilen drar åt ett håll. Obalanserade däck kan göra att bilen drar åt höger eller vänster när du kör rakt fram.

 

När du bör balansera din däck?

Förutom att du alltid bör balansera däcken när du upptäcker problem som kan vara tecken på obalans, bör du även utföra balansering varje gång du byter däck. Balansering är särskilt viktigt om du roterar däckens läge eftersom detta garanterar jämnare slitage.

Dessutom kan helt normal vardagskörning och däckslitage med tiden leda till obalans i däcken helt organiskt. Däcken kan även bli obalanserade om du kör på gupp eller stöter emot vägkanten eller trottoaren, särskilt i högre hastigheter.

 

Justering av hjulvinklarna; fyrhjulsinställning

Det är viktigt att komma ihåg att däckbalansering skiljer sig från att justera däckens hjulvinklar. Dessa två termer förväxlas ofta med varandra. Medan syftet med däckbalansering är att förbättra körkomforten och minska däckslitaget genom att korrigera en obalans, är justering av hjulvinklarna nödvändig om hjulaxeln är ur läge.

Problem som kräver justering av hjulvinklarna påminner om de problem som orsakas av dåligt balanserade däck som till exempel ojämnt däckslitage och att bilen drar åt sidan.

Skillnaden är själva anledningen till problemen. En fyrhjulsinställning krävs när däckens yta inte har en jämn kontakt med vägbanan. När detta händer är bilens vikt inte jämnt fördelad mellan de fyra däcken och däcken slits därför ojämnt. När däcken har optimal kontakt med vägbanan förbrukar bilen mindre bränsle tack vare lägre rullmotstånd.

När hjulvinklarna är i fel läge påverkas hjulets laterala lutning, i vilket fall däckets inner- eller ytterkant inte är exakt horisontell i förhållande till vägbanan. Om däckbalansen är fel kan däcken också peka inåt eller utåt för mycket, när man tittar på däcken framifrån.


Balansera dina däck för bättre körkomfort

Däckbalansering bör alltid utföras vid däckbyte samt när bilen servas på ett sätt som kan påverka däcken. Problem som tyder på obalans, såsom rattvibrationer och ojämnt däckslitage, kräver självklart också att man tar in bilen på däckbalansering. Med rätt balanserade däck behöver du inte köpa nya däck lika ofta och bilen drar mindre bränsle, vilket leder till lägre utgifter i längden. Balanserade däck gör även att det är behagligare att köra bilen, med mindre vibrationer och buller i bilen.

hitta däcken som passar bäst till din bil