Vad är syftet med däckens slitbanemönster?

Vad är syftet med däckens slitbanemönster?

Hitta de däck som passar dig bäst

Slitbanan på ett däck, den del av gummit som är i kontakt med vägen, påverkar däckets prestanda, grepp och körupplevelse avsevärt. Spår i slitbanan är avgörande för att förbättra greppet och körsäkerheten. Dessa slitbanespår är mönster på däckets yta och är utformade för att möta kraven för olika körförhållanden, vilket säkerställer optimalt grepp.

SLITBANOR ÖKAR SÄKERHETEN

Däckens slitbanemönster spelar en viktig roll för att öka säkerheten vid körning. De förhindrar att vatten, lera, slask och snö samlas i däckens slitbanor, förbättrar greppet, förkortar bromssträckan och gör fordonet lättare att kontrollera. Sommardäck och vinterdäck har olika slitbanemönster för att passa för olika väderförhållanden.

SLITBANEMÖNSTER FÖR SOMMARDÄCK

För sommardäck är det viktigt att vattnet kan rinna bort från däckets kontaktyta. Då vatten samlas på däckets yta utgör det en betydande säkerhetsrisk, vilket kan orsaka vattenplaning. Vattenplaning uppstår när ett fordon tappar kontakten med vägen på grund av att det bildas ett vattenlager mellan däckens slitbana och vägens yta.

För att effektivt leda bort vatten från däckets yta, har Nokian Tyres sommardäck framträdande längsgående spår och täta sidospår. Vatten rinner först in i de längsgående spåren och kommer sedan ut genom de täta sidospåren, vilket avsevärt minskar risken för vattenplaning. Dessa spår hjälper också till att hålla lera och annat som kan försämra däckets grepp borta från däckets slitbana.

DÄCKMÖNSTER FÖR VINTERDÄCK

Vinterdäck har djupare spår än sommardäck, vilket ger tillförlitligt grepp på hala underlag. Slitbanespåren på vinterdäck löper både i längdled och i sidled och bildar ett tätt blockmönster på däckets yta. Denna design optimerar greppet och leder effektivt bort snö och slask från däcket, vilket säkerställer säker vinterkörning.

Pålitliga vinterdäck är viktiga för bilens köregenskaper, is- och snögrepp samt bromssträcka. I Nokian Tyres dubbdäck har greppet förbättrats ytterligare med innovativ dubbel dubbplacering, medan det i odubbade däck uppnås med greppande partiklar som biter sig fast i vägbanan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ SLITBANANS MÖNSTERRIKTNING VID MONTERING

I vissa fall påverkar däckets rotationsriktning dess prestanda. Vid montering av däck, kontrollera alltid om rotationsriktningen är markerad på däcket. Markeringen är lätt att läsa och innehåller vanligtvis ordet "ROTATION" och en pil. Den korrekta rotationsriktningen indikeras av den riktning som pilen pekar.

Felaktig rotationsriktning kan leda till mindre effektiv bortledning av vatten, snö och slask, vilket orsakar stänk och minskad sikt för andra trafikanter. Det kan också påverka responsen vid styrning.

Rotationsriktningen för Nokian Tyres vinterdäck är vanligtvis förutbestämd. För sommardäck är rotationsriktningen ofta inte bestämd. Det är dock viktigt att alltid dubbelkolla innan montering.

VAD ÄR ETT TILLRÄCKLIGT MÖNSTERDJUP FÖR DÄCK? 

Djupare slitbanor ger bättre däckprestanda. Det minsta tillåtna mönsterdjupet är specificerat i lagen, vinterdäck kräver ett minsta mönsterdjup på 3 mm och sommardäck kräver minst 1,6 mm. Det är dock viktigt att notera att däckets prestanda försämras avsevärt innan de når dessa gränser. Det rekommenderas att byta däck när mönsterdjupet närmar sig 4 millimeter.

Nya vinterdäck har vanligtvis ett mönsterdjup på cirka 10 mm, medan sommardäck har minst 8 mm. När däcken slits vid användning minskar mönsterdjupet. 

Du kan påverka däckslitaget genom att köra proaktivt, bibehålla rätt däcktryck och rotera dina däck.

KONTROLLERA REGELBUNDET DÄCKENS MÖNSTERDJUP

Tillräckligt däckmönsterdjup är en viktig säkerhetsfaktor, så det är viktigt att kontrollera det regelbundet. Kontroll bör alltid göras vid säsongsbetonade däckbyten. Inspektera mönsterdjupet på alla däck för att säkerställa jämnt slitage.

Du kan enkelt kontrollera mönsterdjupet med hjälp av en körsäkerhetsindikator, Driving Safety Indicator (DSI),  på alla Nokian Tyres senaste produkter. DSI ger en snabb bedömning av det återstående mönsterdjupet på däckets mönster. Siffrorna på DSI indikerar mönsterdjup i millimeter. När föregående siffra försvinner, anger nästa siffra det återstående mönsterdjupet.

För en mer exakt mönsterdjupsmätning kan man enkelt mäta med en vanlig tumstock, köpa en mönsterdjupsmätare eller kontakta en däckspecialist som kan mäta med en mönsterdjupsmätare.

SKAFFA NYA DÄCK NÄR MÖNSTERDJUPER ÄR LÅGT

Regelbunden kontroll av däckens mönsterdjup säkerställer att ditt fordon alltid har säkra däck. Tillräckligt mönsterdjup förbättrar stabiliteten, förbättrar din kontroll över fordonet, förhindrar olyckor på vägen och minskar bromssträckan, vilket gör att du kan reagera mer effektivt i oväntade situationer.

Du kan också förlänga däckets livslängd genom regelbundna mönsterdjupskontroller och däckrotation vid behov. När däckets slitbana slitits ut, byt ut däcken för att säkerställa säker körning.

 

HITTA DÄCK SOM PASSAR DIN BIL BÄST