Automatisk tryckövervaknings­system TPMS

Enligt det nya EU-direktivet blir automatisk däcktryckövervakning – TPMS-system – obligatoriskt på alla nya personbilar. TPMS-systemet (Tire Pressure Monitoring System) ska förbättra trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen.

Däcktrycket har en stor påverkan på bilens köregenskaper och däckens livslängd. När däcktrycket är rätt så blir komforten bra och däcket styr exakt samt rullar lätt, vilket sparar bränsle.

Tryckövervakningssystemet som uppfyller kraven kan antingen vara direkt eller indirekt. Ett direkt system mäter däcktrycket i alla däck med hjälp av trycksensorer och ett indirekt system mäter skillnader i rotationshastigheten mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Biltillverkarna får själva bestämma vilket system bilarna ska ha.

EU-förordningen om TPMS-däcktryckövervakningssystem träder i kraft den 1 november 2014 och gäller bilar typgodkända efter november 2012 och alla nya bilar sålda efter november 2014. Förordningen gäller inte äldre bilar, om de inte redan har ett tryckövervakningssystem så behöver man inte montera det i efterhand.

Frågor och svar om TPMS-systemet: http://vianor.se/information-om-dack/tpms-system/tpms-faq/