Frågor om däck

Om du inte hittar svar på dina däckfrågor kan du skicka dem här

Däckmärkning

Vad betyder dimensionsuppgifterna 175 / 60 eller 175 / 65?

Den första tresiffriga serien anger däckets bredd monterat på en normfälg mätt från den bredaste punkten på sidoytan. Sifferparet efter snedstrecket anger däckets tvärsnittshöjd i förhållande till bredden angiven i procent.

Vad betyder märkningen XL i samband med dimensionsmärkningen?

Däcket är konstruerat för en fyra enheter större tillåten hjulbelastning (load index). Orsaken är minskat belastningsindex enligt däcksnormerna i hastighetsklasserna V, W och Y, med hastigheter på mer än 210 km/h. (ETRTO Standard Manual 2000, P.8.) Däckstypen blir allt vanligare eftersom de snabba bilarnas massa ökar.

Däckskötsel

Automatisk tryckövervakningssystem TPMS

Enligt det nya EU-direktivet blir automatisk däcktryckövervakning – TPMS-system – obligatoriskt på alla nya personbilar. TPMS-systemet (Tire Pressure Monitoring System) ska förbättra trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen. Däcktrycket har en stor påverkan på bilens köregenskaper och däckens livslängd. När däcktrycket är rätt så blir komforten bra och däcket styr exakt samt rullar lätt, vilket sparar bränsle. Tryckövervakningssystemet som uppfyller kraven kan antingen vara direkt eller indirekt. Ett direkt system mäter däcktrycket i alla däck med hjälp av trycksensorer och ett indirekt system mäter skillnader i rotationshastigheten mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Biltillverkarna får själva bestämma vilket system bilarna ska ha. EU-förordningen om TPMS-däcktryckövervakningssystem träder i kraft den 1 november 2014 och gäller bilar typgodkända efter november 2012 och alla nya bilar sålda efter november 2014. Förordningen gäller inte äldre bilar, om de inte redan har ett tryckövervakningssystem så behöver man inte montera det i efterhand. Frågor och svar om TPMS-systemet: http://vianor.se/information-om-dack/tpms-system/tpms-faq/

Däckets rätta rullriktning.

Sommardäck som Nokian Tyres tillverkar är ofta av typen Inside/Outside. Däckets mönster har utvecklats så att den ena skuldran har en aning styvare mönsterform och är avsedd att ligga på utsidan, Den andra skuldran är mer öppen och är avsedd att ligga på insidan. På däckets utsida finns texten "OUTSIDE" som markerar att den sidan av däcket ska ligga på utsidan. Då fungerar däcket som planerat.

På däcksidan finns även markering F/R (fram- och bakaxel) där man kan markera däckets placering.

Varför har ett däck en bestämd rullriktning?

Om ett däck som har en bestämd rullriktning monteras så att det rullar åt fel håll, blir däckets vattenplaningsegenskaper något sämre. Däckets övriga säkerhetsfunktioner blir inte lidande, men slitaget kan ske ojämnt.

Vad är den viktigaste egenskapen för sommardäck?

För säkerhetens skull våtgreppegenskaper och däckets förmåga att förhindra vattenplaning. Lågt däckljud ökar körkomforten. Lågt rullmotstånd minskar bilens bränsleförbrukning och utsläpp som är skadliga för miljön.

Varför kan man inte använda gamla dubbfria vinterdäck på sommaren?

Dubbfria vinterdäck har en mjukare gummiblandning än sommardäck och det finns även skillnader i konstruktionen. Därför ger inte dubbfria vinterdäck säkra köregenskaper på sommaren. Slitna dubbfria vinterdäck kan börja vattenplana i betydligt lägre hastighet än sommardäck.

Hur viktigt är rätt lufttryck i däcken?

Rätt lufttryck minskar däckslitaget och rullmotståndet betydligt. Även däckets dämpningsegenskaper och värmeutveckling ligger då rätt. Rätt lufttryck anges på bilens instruktionsbok. När det gäller sommardäck så rekommenderar vi det lufttryck som biltillverkaren rekommenderar och när det gäller vinterdäck så bör trycket ökas med 0.2 bar från sommardäckens lufttryck. Temperaturen påverkar lufttrycket så att det minskar när temperaturen blir lägre. Varje temperaturändring på 10 grader påverkar lufttrycket med 0.1 bar (10 kPa). Lufttrycket ska inte kontrolleras direkt efter en körning, eftersom däcken blir varma under körningen. Lufttrycket bör kontrolleras var tredje vecka och alltid före en resa då bilen lastas tungt. Lufttrycket ska alltid kontrolleras när däcken är kalla. Även lufttrycket på reservdäcket ska kontrolleras med jämna mellanrum.

Måste man köra in däcken?

Efter monteringen är den rekommenderade inkörningssträckan ca 500 km. Undvik alltså i början kraftig acceleration, inbromsning och tajta svängar. Under inkörningen torkar däcksfettet som använts i monteringen mellan däcket och fälgen, varefter däcket hålls stadigt på plats på fälgen. Vad gäller dubbdäck säkerställer en lugn inkörning att dubbarna sätter sig i dubbhålen och att utstickande dubbar jämnas ut efter monteringen. Kom ihåg att efterspänna bultarna/muttrarna efter ca 200 km.

Vilka lufttryck rekommenderas?

Nokian Tyres har provkört de rekommenderade lufttrycken i vinterdäck (M+S) för de vanligaste bilmärkena. De rekommenderade lufttrycken kan vara högre än vad biltillverkaren rekommenderar på grund av att vinterdäcken har en avvikande struktur. Om rekommendationer för lufttryck i vinterdäck saknas rekommenderar vi ett lufttryck i vinterdäck som är 0,2 bar (20 kpa) högre än rekommendationen för sommardäck. Trycket ska kontrolleras med en kalibrerad mätare med tre (3) veckors intervaller när däcken är kalla.

Lönar det sig att byta framdäck till bakdäck?

Drivande däck slits snabbare än fritt rullande däck. Vi rekommenderar att man byter däck från framaxeln till bakaxeln med intervaller på ca 8 000 km. Då jämnar man ut däckens slitageform och maximerar det totala antalet kilometer som man kan köra med däcken. Iaktta dock rotationsriktningen som märkts ut på däcket.

Hur länge kan däcken lagras?

Det är svårt att ange någon bestämd maximal livslängd för ett däck eftersom flera olika saker påverkar slitaget och livslängden på ett däck. Exempelvis slits däcken 4-5 gånger snabbare på våren än i slutet av sommaren. Enligt internationella rekommendationer bör man inte köra med däck som är äldre än sex år gamla och den rekommenderade maximiåldern är 10 år. Som nya däck kan säljas däck som är tillverkade högst fem år tidigare, eftersom däck som lagras rätt håller sina ursprungliga tekniska egenskaper upp till fem år. Under säsongerna bör däcken förvaras i ett svalt, mörkt och torrt utrymme. Läs mer om hur däcken ska förvaras på adressen: http://nokiantyres.se/ratt_forvaring. Lägsta säkra spårdjupet på vinterdäck är fyra millimeter. Vi rekommenderar inte användningen av vinterdäck (M+S) på sommaren. Däcken får inte utsättas för vätskor som exempelvis oljor, bensin eller smörjningsmedel.

Om däcket går sönder?

Vid punktering undvik att köra med ett däck som har för lågt lufttryck och låt en däckverkstad som säljer Nokian Tyres produkter undersöka däcket fortast möjligt. Vi rekommenderar att det skadade däcket, om möjligt, tas bort och transporteras till däckverkstaden. Om det inte är möjligt att ta bort däcket ska bilen köras till vår närmaste återförsäljare. Vår återförsäljare undersöker däcket och fyller på besiktningsformuläret, om Hakka-skyddet gäller för skadan. Nokian Tyres ger sina nya Hakka och Hakkapeliitta däck Hakka-skydd som gäller om däcket går sönder. Läs mer om Hakka-skyddet på https://www.nokiantyres.se/hakkaskydd

Mina däck slits mer på mitten än på kanterna. Beror det på fel lufttryck?

Det är vanligt att drivdäcken slits mer på mitten och de fritt roterande däcken på kanterna. Det bästa sättet att jämna ut slitaget och optimera körningen är att skifta däckens placering från bakaxeln till framaxeln med ca 5.000 - 10.000 km intervall.

En vinter hade jag mina dubbdäck monterade så att däcken roterat åt fel håll enligt märkningarna. Är mina dubbdäck nu förstörda?

Tekniskt sett skadas däcket inte även om det roterar i fel riktning. När det gäller dubbdäck skall man undvika att ändra rotationsriktningen mitt under säsongen, eftersom bytet kan försämra dubbfästen. Den givna rotationsriktningen skall helst följas för att däckets självrensningsförmåga och egenskaper i snömodd kommer till sin rätt.

Kan man montera in nya dubbar i dubbdäck där dubbarna lossnat?

Nej, lossnade dubbar kan inte ersättas med nya, eftersom dubbarna inte hålls kvar i de färdigt formade dubbhålen.

Flera Nokian Tyres däck är försedda med en slitagevarnare DSI. På vilket sätt varnar den?

Slitagevarnaren informerar föraren om det återstående mönsterdjupet och anger när däcket skall bytas. Slitagevarnaren kan också förlänga däckens livslängd. Den visar om fram- och bakdäcken slits olika snabbt, och slitaget kan då jämnas ut genom att däcken skiftas.

Hur vet jag vilket lufttryck däcken skall ha?

Lufttrycket anges i bilens manual, på bensintankens lucka, på locket till handskfacket eller på dörren. Om uppgifterna inte finns där kan en godkänd däckverkstad eller Nokian Tyres Tekniska Kundtjänst hjälpa dig.

Får däcken tvättas med lösningsmedel?

Vi rekommenderar tvätt med milt rengöringsmedel, till exempel något lösningsmedel avsett för biltvätt. Däcken skall sköljas omsorgsfullt efter tvätten så att inget lösningsmedel blir kvar exempelvis i dubbhålen eller mellan lamelleringarna. Vattenstrålen från en högtryckstvätt får inte riktas mot däcket alltför nära, eftersom den kraftiga strålen kan skada däckets stomvävnad.

Däckproduktion och miljön

Varför är bildäck alltid svarta?

Gummimassan innehåller sot som förstärkningsmedel. Partiklarna i sotet är så små att hela gummimassan blir svart. I framtiden kan det bli möjligt att ersätta sotet med något annat förstärkningsmedel som är lika starkt som sot. Då kan det teoretisk bli möjligt att tillverka däck i vilken färg som helst.

Vad består däckets pris av?

Ett däck är en komplicerad teknisk produkt, och tillverkningen kräver omfattande investeringar i produktutveckling och produktion. Största delen av däckets pris består av råmaterial och personalkostnader vid tillverkningen.

Hur miljövänliga är Nokian Tyres personbilsdäck?

Nokian Tyres följer ett omfattande miljöprogram som garanterar att produkterna och tillverkningsprocesserna är miljövänliga. Vi försöker välja så miljövänliga råmaterial som möjligt. Nokian Tyres har som första däckstillverkare beviljats ISO 14001 miljöcertifikat.

Vad händer med de slutkörda däcken?

När du köper ett däck betalar du en s.k. återvinningsavgift. Slutkörda däck kan returneras till däcksaffären som är skyldig att ta hand om dem för återvinning avgiftsfritt.

Hur och när görs dubbhålen?

Dubbhålen görs i vulkaniseringsskedet med dubbtappar i formen. I tunga däck för arbetsmaskiner o.dyl. borras dubbhålen vanligtvis.

Anges tillverkningsdatum på däcket?

Alla Nokian Tyres däck har tillverkningsdatum angivet på däckets fotområde med en fyrsiffrig kod.
Om koden till exempel är 1322 tillverkades däcket vecka 13 år 2022.

Är ett dyrt däck alltid bättre än ett billigt däck?

Oftast ja. I oberoende däcktester får ett välkänt däckmärke nästan alltid bättre betyg än ett billigare däck från samma tillverkare eller än ett billigt importdäck.

Hur ser framtidens däck ut?

Däckens rullmotstånd kommer att minska avsevärt. De kommer även att innehålla flera kloka tekniska lösningar. Däcket kan bli en ännu viktigare del av lösningar som har att göra med bilens underrede och fjädring. Under de kommande decennierna kommer olika naturmaterial att ersätta däckens oljebaserade råvaror.