Produktionsprocess

Råvaror
Däckets huvudråvaror är naturgummi, syntetiskt gummi, kimrök och olja. Gummiblandningens andel av däckets totala vikt är över 80 procent. Resten är olika förstärkningsmaterial.

Cirka hälften av gummit är naturgummi som kommer från gummiträden. Gummiträd finns i tropiska områden, som till exempel i Malaysia och Indonesien. Syntetiska, oljebaserade gummimaterial kommer huvudsakligen från europeiska tillverkare.

Cirka en tredjedel av gummiblandningen är fyllnadsmaterial. Det viktigaste är kimrök som gör däcket svart. Ett annat fyllnadsmaterial är olja som används som mjukgörare i gummiblandningen. Dessutom behövs vulkaniseringsämnen och olika hjälpkemikalier samt skyddsämnen i gummiblandningen.

Gummiblandning
När man gör en gummiblandning så blandas och värms råvarorna upp till cirka +120 grader.

Gummiblandningens sammansättning varierar i däckets olika delar och varje däcktyp har sin egen gummiblandning, beroende på användningsändamålet. Sommardäck för personbil har en annan gummiblandning än vinterdäck och ett cykeldäck har en helt annan gummiblandning än ett skogsmaskinsdäck.

Att utveckla och finjustera recept för gummiblandningarna ingår som en viktig del i utvecklingsarbetet av ett däck.

Komponenttillverkning
Gummiblandningarna används till att gummisätta komponenter, till exempel kabel, textilier och stålbälten. Ett däck tillverkas av 10-30 komponenter.

Huvudparten av komponenterna är olika förstärkningsdelar.

Däckbyggning
Däckbyggare monterar ihop komponenterna med på en byggmaskin och resultatet blir ett så kallat rådäck.

Vulkanisering
Rådäcket vulkaniseras i en vulkaniseringspress.

Det höga ångtrycket inne i pressen trycker rådäcket mot en form med däckmönster och sidomarkeringar och däcket får sin slutliga form.

Slutkontroll
Varje personbilsdäck kontrolleras både visuellt och maskinellt.

I den visuella kontrollen letar man efter eventuella fel i däckets utseende. En maskin mäter däckets form och eventuella avvikelser i däckets balans och konstruktion.

Efter kontrollen testas däcket och det får en etikett. Därefter går det färdiga däcket till lager för leverans till konsumenterna.