Däckslitage

Däckslitage

Tillbaka till artiklar

En bils däck överför den kraft som används för att driva, svänga och bromsa bilen till vägytan i både längd- och tvärriktning. Slitage är normalt och dina däck kommer alltid att uppvisa ett visst slitage vid användning. Du kan ändå kontrollera hur snabbt dina däck slits ut. Hela däck i gott skick är en förutsättning för säker körning. Genom att ta hand om dina däck kan du förbättra din körsäkerhet och förlänga däckens livslängd. Kontrollera slitagebanan regelbundet och kör säkert året runt.

DÄCKENS LIVSLÄNGD

Gummiblandningarna som används i däck hårdnar med tiden. Detta innebär att däckens egenskaper förändras, oavsett om de används eller inte. Oanvända däck som förvaras på rätt sätt behåller sina ursprungliga egenskaper i cirka fem år. Däck som är äldre än så säljs inte längre som nya.

Beräkningen av däckens livslängd börjar när däcken tas i bruk för första gången. Livslängden beror på allt från din körstil till rätt däckunderhåll och däckförvar. Vi rekommenderar att du använder samma uppsättning däck under högst sex vinter- eller sommarsäsonger från ibruktagande.

Däckets totala livslängd består av livslängden och tiden mellan ibruktagande och tillverkning. Den högsta rekommenderade totala livslängden är tio år. Du kan kontrollera tillverkningsdatumet från märkningen på sidan av däcket. Korrekt däckförvaring bidrar till att förlänga däckens totala livslängd.

Detta baseras på uppskattningar av hur länge däck vanligtvis håller i användning. Det är på eget ansvar att se till att bilen har säkra och bra däck som inte utsätter andra trafikanter för fara. Däcken ska bytas ut när slitbanan inte längre uppfyller de krav som anges i vägtrafiklagen.

NÄR ÄR DÄCK FÖR SLITNA?

Däckslitage mäts med hjälp av mönsterdjup. Lagen anger minimigränser för mönsterdjup: för personbilar och skåpbilar är minimigränsen för vinterdäck 3 mm och för sommardäck  1,6 mm. Det här är de sista tecknen på att däcken är för slitna.

Det är viktigt att notera att dessa gränser är minimikrav. Ett däcks säkerhetsegenskaper försämras redan när mönsterdjupet är under 4 mm. Egenskaperna framhävs särskilt på vatten, is och snö. Ju djupare mönster, desto bättre presterar däcken i utmanande förhållanden.

Slitna däck påverkar säkerheten på många sätt. Bromssträckan är längre och det är svårare att kontrollera bilen i kurvor. Bilen är också mer benägen att få vattenplaning.

ORSAKER TILL SNABBT DÄCKSLITAGE

Ett ovanligt snabbt däckslitage kan bero på många saker. Ojämnt däckslitage kan till exempel orsakas av:

  • Felaktig chassigeometri. Felaktiga styrvinklar kan orsaka ojämnt däckslitage. Styrvinklarna kan ändras till exempel när bilen körs på ett gupp eller i en grop. Problem med chassit märks av bilens avvikande körbeteende.
  • För lågt däcktryck. Däck med för lågt lufttryck har inte tillräckligt stöd i mitten och belastningen koncentreras därför till däckets ytterkanter. Detta leder till att belastningen blir ojämn och däcket slits på kanterna.
  • Felaktig stötdämpning. Defekta stötdämpare kan leda till avvikande däckslitage.
  • Aggressiv körstil. Snabb acceleration, plötslig inbromsning och snäva styrrörelser sliter på däcken snabbare än vanligt. Detta kan förebyggas med till exempel proaktiv körning.

Ojämnt slitage förkortar däckens livslängd. Däck som byts ut för ofta belastar dessutom miljön. Längre livslängd innebär betydligt lägre däckkostnader för bilisten. Ett ojämnt däckslitage utgör också en säkerhetsrisk och därför är det värt att uppmärksamma din körstil och bilens skick.

SÅ HÄR FÖRLÄNGER DU DÄCKENS LIVSLÄNGD

Du kan påverka livslängden på dina däck genom egna val. Med rätt val kan du hålla dina däck i gott skick och köra säkrare. Du sparar samtidigt pengar och minskar avfall. Så här kan du förlänga livslängden på dina däck:

  • Håll däcktrycket inom de rekommenderade gränserna. Kontrollera däcktrycket minst en gång i månaden. Du kan se det rekommenderade däcktrycket antingen på förardörren eller i bilens instruktionsbok. För vinterdäck bör du lägga till 0,2 bar till det rekommenderade trycket eftersom trycket sjunker i kyla.
  • Kör lugnt och proaktivt. Undvik snabba accelerationer, hårda inbromsningar och kraftiga styrrörelser.
  • Rotera däckens plats. Fram- och bakdäcken slits olika snabbt. Byt alltid plats på fram- och bakdäcken vid säsongsbytet eller minst efter 800-1000 mil för att jämna ut slitaget.
  • Förvara dina däck på rätt sätt. Däcken ska förvaras på en torr, mörk och väl ventilerad plats där skadliga ämnen inte kan nå däcken. Läs instruktionerna för att förvara dina däck på rätt sätt

NYA DÄCK ERSÄTTER DE SLITNA DÄCKEN

Rätt däck är en förutsättning för säker körning. Det är förarens ansvar att se till att däcken är i gott skick och inte orsakar faror i trafiken. Vi rekommenderar att du kontrollerar däckens skick varje gång vid däckbyte.

När dina däck är slitna ska du byta ut dem mot nya och tillförlitliga däck. Däcken bör bytas ut senast när mönsterdjupet når minimigränsen. Du kan enkelt själv kontrollera kvarvarande mönsterdjup med hjälp av slitageindikatorn som sitter på däcket. 

Ta hand om dina däck och njut av en säker och bekväm körupplevelse.