tis maj 6 01:58 2008 i kategori Företagsnyheter

Jarmo Puputti ny direktör för Nokian Heavy Tyres

Han nämner att utökningen av produktionskapaciteten och internationaliseringen utgör de största utmaningarna under de närmaste åren.

Diplomingenjör Jarmo Puputti är utnämnd till direktör för Nokian Heavy Tyres från och med 1.8.2008. I befattningen rapporterar Puputti till Kim Gran, verkställande direktör för Nokian Tyres.
 
Puputti har tidigare tjänstgjort bland annat vid Patria, Metso Automation och Sandvik. Vid Patria ansvarade han för den globala försäljningen och marknadsföringen inom affärsområdet Land & Armament. Han har tidigare även varit enhetsdirektör för enheten Patrian Weapon Systems.
 
Han nämner att utökningen av produktionskapaciteten och internationaliseringen utgör de största utmaningarna under de närmaste åren.
 
- Internationaliseringen är i full gång och efterfrågan på marknaden är god. Under de närmaste år kommer vi att lösa utökningen av produktionen på lämpligt sätt, säger Puputti.
 
Nokian Heavy Tyres tillhör de globalt ledande tillverkarna av specialdäck. Det viktigaste produktområdet är däck för skogsmaskiner. Övriga viktiga produkter är specialdäck för lantbruket och däck för olika typer av arbetsmaskiner. Nokian Heavy Tyres ingår i koncernen Nokian Tyres.